Veszprém

Az emberiség az elmúlt évszázadokban a technika és a kényelem rabjává vált, társadalomfejlődésének és civilizációjának alapértékévé vált a fogyasztás. A Földet, mint önálló rendszert, vagy fekete dobozt szemlélve ma már szembetűnő, hogy a társadalmi–ökológiai–gazdasági egyensúly felborult. Az egyensúly felborulása olyan változásokat indított el, amely a rendszer egészében jelentkezik (pl.: klímaváltozás), de az egyén szintjén kezelhetetlennek tűnik.

Ma már tudjuk, hogy az egyének családba, a családok helyi közösségekbe, helyi közösségek nagyközösségekbe és határokon átívelő közösségekbe tömörülve képesek a Föld egészére kiható cselekedeteket véghezvinni. Erre a legjobb példa az ózonlyukak keletkezéséért felelős halogénezett szénhidrogének betiltására hozott nemzetközi egyezmények (1985, Bécsi Egyezmény; 1987, Montreali Jegyzőkönyv; 1990, Londoni Megállapodás). Veszprém Megyei Jogú Város, mint nagyközösség eltérő mértékben, de felelős a közigazgatási területén, közvetlen környezetében, a régióban, a nemzetszinten hozott döntésekért, az ott élő emberek és ökoszisztéma életkörülményeinek fenntartásáért.

Ezen felelősségét felismerve Veszprém kidolgozta a 2010-2025 közötti időszakra szóló energetikai stratégiáját, mellyel igyekszik egy fenntartható fejlődési pályára állítani a várost a következő generációk jövőjére is gondolva.

Mivel a klímaváltozás elsődleges okozója az üvegházhatású gázok kibocsátása, így elsődleges szempontként ezek kibocsátásának csökkentése érdekében kíván tenni. Az üvegházhatású gázkibocsátást elsősszámú forrása az energiatermelés és felhasználás. A város vezetése a klímaváltozásban rejlő kockázatok hatásainak csökkentésére, a megelőzésre és társadalmi értékrend megváltoztatására intézkedéseket kíván foganatosítani.

A stratégia megalkotásához a társadalom legszélesebb rétegeit vontuk be: lakossági csoportokat, civil és szakmai szervezeteket, gazdasági társaságokat, felsőoktatási intézményeket, illetve államigazgatási szerveket. Az Energetikai Stratégiában megfogalmazott vízió és célok a város élhetőségének fenntartásán túl a kistérségre és a megyére kiható intézkedéseket, monitorozó és értékelő, javító feladatokat, folyamatokat, illetve azokért felelős személyeket, szervezeteket is meghatározza.

A stratégiában megfogalmazott célok csak széles társadalmi összefogás útján valósulhatnak meg, ehhez pedig minden lehetőséget szükséges megragadni. A Klímabarát Települések Szövetsége remek lehetőséget kínál arra, hogy az eddig megszerzett tapasztalatainkat megoszthassuk a szövetség többi tagjával, valamint mi is hasznos tanácsokat kapjunk a tőlük.

Bízom benne, hogy az így kialakuló kooperáció mentén, közösen elő tudjuk segíteni a városok, a régió, az ország környezettudatosabb gondolkodását.

 

Veszprém, 2014. november

 

Porga Gyula

polgármester