Zalaszántó

Zalaszántó első írásos említése 1236-ból való, mint a veszprémi püspök prédiuma. 1437-ben Zsigmond király a Gersei Pethő családnak adományozta a teljes települést, az ő emléküket őrzi a falu központjában található Pethő-kúria, illetve a település fölé magasodó Tátika vára, melyről csodálatos kilátás nyílik a szomszédos Rezi várra, a Kovácsi-hegyre, illetve a Balatonra. 

A falu melletti Kovácsi-hegyen terül el az Emberi Jogok Parkja, melynek központjában áll az eredeti Buddha-ereklyéket is tartalmazó, 30 méter magas Béke-sztúpa. 1993-ban maga a Dalai Láma szentelte meg az építményt. A község közepén egy kis dombon áll a római katolikus műemlék templom, amely különböző korok stílusjegyeit (román, gótikus) rejti. A Fő utcát ékesítő kápolnát 1441-ben építették a szeplőtelen fogantatás tiszteletére. Feltehetően ez az ország egyik legkisebb kápolnája. 

A település határában terül el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, melynek fokozottan védett része a tátikai ősbükkös. A nemzeti park üzemelteti a Kotsy-vízimalmot, melynek falain belül egy interaktív maketten mutatják be az egykori malom működését, valamint az őrlés tárgyi eszközeit. 

Településünk térségi fenntartású általános iskolával és óvodával rendelkezik, illetve itt található a térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat székhelye. A település lélekszáma 950 fő.

Zalaszántó 2000-ben kapott Pro Natura díjat, elismerve azt a sokéves munkát, amit az akkori önkormányzat a természetvédelem terén kifejtett. A település földrajzi adottságait alapvetően meghatározza a vulkanikus tevékenységek formálta táji és természeti környezet. A környező bazalthegyek kiváló alapanyagok lehetnének útépítésekhez, azonban a falu máshogy döntött: nem engedélyezte a rendszerváltás előtti időkben felhagyott bányatelkek újranyitását, helyette az országos jelentőségű helyi védett állat- és növényvilág megmentéséért szállt harcba, a rövidtávú gazdasági érdekek kiszolgálása helyett. A Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett tanösvény ezeket a természeti értékeket mutatja be.

A 2014-2020 közötti időszakban tervezett intézkedések sorában kiemelt helyen szerepel az önellátás feltételeinek megteremtése. A falu vezetése elkötelezett azoknak az innovatív megoldásoknak az alkalmazása mellett, amelyekkel az önkormányzati intézmények működését optimalizálni lehet. Igyekszünk minden olyan jó megoldást alkalmazni, melyet  a Klímabarát Települések Szövetségének tagtelepülései már most is sikerrel alkalmaznak. 

Tervezzük a közösségi komposztálás bevezetését, az energiaaudit készítését, a közvilágítás korszerűsítését, és olyan falukert kialakítását, ahol őshonos gyümölcsfák oltására, visszatelepítésére biztosítunk lehetőséget a helyi lakosok számára.

Kiemelt cél a település egyedi természeti és klimatikus adottságainak megőrzése, valamint a szélsőséges időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodási képesség növelése a következő években.