Tatabánya

 

„Tatabányán az elmúlt évtizedben a környezeti nevelés és a klímavédelem terén jelentős előrelépések történtek. Tatabánya Megyei Jogú Város környezeti nevelési intézkedési tervét 2005-ben határozta meg, ötéves időtartamra, folyamatos fejlesztéssel, felülvizsgálattal. Klímavédelmi programját pedig 2007-ben fogadta el. Azokat a feladatokat, kezdeményezéseket valósítja meg a város, melyekkel a nemzetközi és a hazai jogszabályok kitűzött céljaival és feladataival összhangban vannak, azokkal lépést tud tartani. A Város költségvetésében a Környezetvédelmi Alapjának Környezeti Nevelési Sorát, valamint a települési Klímastratégia Klímaprogram sorát folyamatosan biztosítja.


Magyarországon a Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól) rögzíti, hogy „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteik fejlesztésére”. A törvény a továbbiakban kifejti, hogy a környezeti nevelés mind az iskolai rendszeren belüli, mind azon kívüli formáiban elsősorban állami és önkormányzati feladat. Az ENSZ 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a nemzetközi szervezet egy teljes évtizedet szánt annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem alapértékei.


Ennek értelmében Tatabánya célja is az, hogy a tudatformálás eredményeképpen a természeti és emberi környezet állapotában tartós és megalapozott javulás következzen be. Mindannyiunk közös érdeke az, hogy javuljon a környezeti nevelők együttműködése, hogy hatékonyabb legyen a munkájuk, hogy jobban támaszkodhassanak az elérhető forrásokra, és mindennek eredményeképpen javuljon a társadalom egészének környezeti tudatossága és ennek nyomában a környezet állapota is. Tudatosítani kell, hogy a környezeti oktatás, nevelés hosszú távon ugyan, de rendkívül hatékonyan megtérülő fejlesztés, beruházás. A szemléletváltáshoz elengedhetetlen a következetes tanítás és tanulás. Továbbá a NÉS-sel összhangban, a települési klímaprogramban elfogadott irányvonalat, cselekvési lehetőségeket is tovább kell folytatni, hiszen a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás, a negatív változások megelőzése, a szemlélet és tudatformálás mind elengedhetetlen része az élhetőbb, egészségesebb környezet kialakításának, az életkörülmények javításának.


A környezeti, klímavédelmi nevelés olyan tudatformáló lehetőség, amely egy új életszemléletre tanítja meg az emberiséget, ehhez a környezeti nevelés szempontjából különösen kiemelkedő jelentősége van az élményalapú, tevékenységközpontú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. A teljes személyiségfejlesztést magában foglaló ideális környezeti nevelési intézkedési terv az ismert életkori sajátosságokra épít, univerzális, jövőközpontú, problémaközpontú, tevékenységközpontú, folyamatos, tudományközi, és a kísérletezésre, a közvetlen tapasztalatszerzésre épít. Fontos, hogy meggyőzzük a lakosságot, hogy az események alakulása függ a saját viselkedésünktől, és nem csak a szerencse, az esély, a sors, a hatalommal rendelkező mások befolyása, vagy a helyzeten munkálkodó összetett erők eredménye.


Tatabánya környezeti nevelési és klímavédelmi intézkedési tervének finanszírozását a Környezetvédelmi Alap keretén belül hajtja végre. A hazai és uniós támogatások elnyerésével lehetőségünk van a környezeti nevelési és klímavédelmi intézkedési tervek költségvetésének külső forrásokkal történő kiegészítésére.”


A részletes tervek, programok a www.tatabanya.hu oldal Környezetünk menüpontjának dokumentumtárában találhatóak meg.