Küngös

 

„Küngös a Balaton keleti partjához közel, Balatonkenesétől 9 km-re, Veszprém megyében található. Küngös lélekszáma jelenleg 580 fő. Terveink nagy része a Balaton közelségére, s az eredeti falusi környezet, a mezőgazdasági kultúra fennmaradt hagyományainak bemutatásra épülő idegenforgalom, vendéglátás kibontakoztatását tartalmazza. Az alábbiakban településünk egyik legfontosabb jelenlegi, remélhetőleg jövőjét is meghatározó kezdeményezését szeretnénk ismertetni, „közhírré tétetni”.


A településünkön mindig is aktív volt a mezőgazdaság és háztáji kertművelés, azonban mára a megművelt kertek száma megcsappant. Pedig óriási lehetőség rejlik a művelésben, hiszen a megtermelt javakat eltehetjük télire, de friss fogyasztásra is alkalmasak. Így pénzt spórolhatunk, és igazán egészséges ételek kerülhetnek asztalunkra. Éppen ezért szeretnénk a helyieket visszavezetni az önellátás útjára. Küngös Község Önkormányzata pályázat útján 133.028.400 Ft-ot nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatásból Szent Kinga Termelő-iskola létrehozása – Innovatív foglalkoztatási kezdeményezés Küngösön című projekt indult, melynek keretében lehetőség nyílik 40 fő térségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli zöldség-gyümölcs termesztő és feldolgozó képzésére, önfoglalkoztatóvá válásának segítésére.


Az önkormányzat részéről már korábban is voltak társadalmi vállalkozásokhoz köthető kezdeményezések, mint például a Küngösi Szociális Szövetkezet létrehozásának támogatása. Jelen projekt keretében is olyan hosszútávon fenntartható projekt létrehozása a cél, amely a helyiek foglalkoztatásához és önellátó képességük fejlesztéséhez kapcsolódik. Tervezzük 6 fő továbbfoglalkoztatását a létrejövő zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemben és kertben a Szövetkezet keretein belül. Az üzem feldolgozó kapacitása lehetővé teszi a felvásárlást az önfoglalkoztatóvá (őstermelő, szociális szövetkezeti tag) váló képzett helyi termelőktől. Az elsajátított szakmákkal lehetőség nyílik a munkaerőpiacon való sikeres állásszerzésre is.


Küngös Község Önkormányzata azzal a céllal indította a képzést 2013 októberében a térségben élőknek, hogy a mezőgazdasági hagyományokra épülve a családok saját ellátásra termeljenek zöldséget és gyümölcsöt, valamint megtanulják a termények tartósítását házi jelleggel és kisüzemi körülmények között.


Az Önkormányzat a jelen projekttől a helyi munkanélküliség csökkenését, valamint az életminőség javulását reméli.”