„Tegyünk lépéseket a Föld egészségéért!”

Szeged, 2017.04.24-én „Tegyünk lépéseket a Föld egészségéért!” – szólította fel cselekvésre köszöntőjében Kakas Béla, a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal elnöke a résztvevőket a Klímabarát Települések Szövetsége és a Csongrád Megyei Önkormányzat által közösen szervezett Dél-Alföld Régióbeli Nagyrendezvényen. 2012 óta megváltozott a megyei önkormányzatok szerepköre, minek következtében feladatuk a terület- és településfejlesztés koordinálása lett. Az új szerep új, klímabarát útra vezetett, amely zöld gondolkodás nélkül elképzelhetetlen. Ezen az úton talált partnerre a Csongrád Megyei Önkormányzat a Klímabarát Települések Szövetségében. Kakas Béla kiemelte, a megye számára rendelkezésre bocsátott KEHOP-források nemcsak lehetőséget jelentenek, de felelősséget is. E támogatásokat felelősen, fenntartható és környezetbarát eljárások, gondolkodásmód és életmód népszerűsítésére, támogatására kell fordítani.  Az, hogy a megyei önkormányzat mennyire komolyan veszi az ezzel kapcsolatos feladatát, jól példázza az is, hogy a Dél-Alföld Régióbeli Nagyrendezvényt megelőzően 9 órakor megalakult 17 résztvevővel a Csongrád megyei éghajlatváltozási platform.

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke Kakas Béla beszédéhez csatlakozva megerősítette, a Szövetség partnere minden olyan megye és település önkormányzatának, így a Csongrád Megyei Önkormányzatnak is, amely klímabarát lépésre/ lépésekre szánja el magát, így például klímastratégia elkészítésébe fog. A Szövetség a KEHOP-1.2.0 projektekben a megyei pályázatokat koordinálja, valamint szakmai háttértámogatást biztosít megyei és települési szinten, amely egyebek mellett magában foglalja az éghajlatváltozási stratégiák kidolgozását megalapozó módszertani útmutatók összeállítását, a platformok tevékenységének országos szintű összehangolását is. A Szövetség elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, cselekedniük – jó gyakorlatokra szert tenniük –maguknak a településeknek kell. Ahhoz pedig, hogy a jövőben minél többen klímabarát és fenntartható módon kialakított környezetben élhessünk, kulcsfontosságú a minél szélesebb körű társadalmi összefogás és elköteleződés a klímaváltozás ügye mellett. A Szövetség segíti egybegyűjteni és egymás számára is hozzáférhetővé tenni a települések jó gyakorlatait, tudásbázist épít e best practise megoldásokból, amelyeket a legfrissebb és az adott téma szempontjából releváns szakmai anyagokkal egészíti ki, és különböző programokkal, rendezvényekkel segíti a települések közti hálózatépítést, ahogyan a klímabarát szemléletformálásból is jócskán kiveszi a részét.

Kovács Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályának munkatársa A Klímaváltozás jelentősége című előadásában a nemzetközi és hazai klímapolitika rövid áttekintését követően a Dél-Alföldi Régiót kiemelten veszélyeztető árvíz problémáján keresztül szemléltette, hogy a klímaváltozás mindannnyiunk számára kézzelfogható tény, hatásai Magyarország minden térségét, települését érintik. Ezt követően pedig a várhatóan 2017 májusában kiírásra kerülő Life-pályázattal ismertette meg a résztvevőket. A pályázat benyújtásának határideje szeptember, azonban akik a pályázati anyagukat 2017 július 1-éig megküldik az NFM Life-munkacsoportja részére, segítséget kapnak azok véglegesítésében.

Köröspataki János, a szarvasi Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály munkatársa a fenntartható belvízgazdálkodás és öntözés Alföldön megvalósítható formáiról tartott előadást. Érdekfeszítő és tartalmas prezentációjának második felében pedig olyan technikákat mutatott be, amelyek a különböző vízkészletekre épülő agrártevékenységeket fenntartható, hatékony és környezetbarát módon újítaná meg, a helyi, térségi adottságokhoz mérten.

Dr. Pálvölgyi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszék tanszékvezetője, a Klímabarát Települések Szövetségének szakmai vezetője előadásában a települési klímastratégiák készítésének jelentősége mellett érvelt, majd pedig világos és problémaérzékeny módszertani segítséget nyújtott ezek elkészítéséhez.

A Dél-Alföld Régióbeli Nagyrendezvény második felében panelbeszélgetésre került sor, amelyet Dr. Pálvölgyi Tamás vezetett. A délelőtt folyamán előadó Körösparti János mellett Dr. Hoyk Edit, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, Dr. Gál Tamás, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi adjunktusa, Dr. Szanyi János, az SZTE Ternészettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének címzetes egyetemi docense, valamint Varga Róbert, a Gabonakutató Nonprofit Kft. munkatársa vett részt. A beszélgetés a mezőgazdaság és éghajlatváltozás kapcsolatának tágabb témájával indult, amely később többször is a vizek (árvíz, belvíz, talajvíz, szennyvíz stb.) mezőgazdasági és városi klímabarát és környezettudatos felhasználására szűkült. Dr. Szanyi János az ország különböző területein az ideális vízadó réteg meghatározását sürgette, Hoyk Edit az öntözőrendszerek fejlesztése helyett a gazdálkodás módjainak megváltoztatásában látta a megoldást az alföldi gazdák vízhasználattal kapcsolatos problémáira. A meghívottak közül többen is nyomatékosították a szennyvízgazdálkodás újragondolásának, jó menedzsmentjének szükségességét is.

A beszélgetéshez a hallgatóság bármely tagja hozzászólhatott, és ezzel a lehetőséggel számos résztvevő élt is. A szervezők joggal érezhették úgy, a rendezvény egyik, nem titkolt célja teljesült, hiszen a döntéshozók, szakemberek, hivatali szervek képviselői, civil szervezetei között megindult a párbeszéd a klímaváltozásról. Hogy csak néhány példát említsünk: Barna Károly, Szatymaz polgármestere felvetésére, miszerint a korszerű talajvízhasználatra való átállást egy, a régiót sújtó vízügyi engedélyeztetési anomália akadályozza, közvetlenül az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság képviselője válaszolt. Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere pedig számos hasznos hozzászólása mellett javaslatot tett a régió gazdái számára egy klímabarát tájékoztató anyag elkészítésére és egy szemléletformáló, tájékoztató kampány indítására is. Ehhez segítséget kért a Klímabarát Települések Szövetségétől.

A Klímabarát Települések Szövetsége folytatja országjáró rendezvénysorozatát. Következő állomás Pécs és a Dél-Dunántúli Régió lesz.