Skip to main content
Tel.: +36 1 249 5469 E-mail: szovetseg [at] klimabarat.hu

Klímastratégia II. Konferencia – Záró Rendezvény

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat december 4-én a KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projekt keretei között megrendezett, az „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című zárórendezvényének célja a szakmai szervezetekkel egyeztetett, társadalmi vitára bocsátott, majd a megyei közgyűlés által is elfogadott, megyei klímastratégia bemutatása volt.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a gazdaság, az oktatás, a települések és az államigazgatás tettre kész szereplőivel közösen megalkotta a Bács-Kiskun Megyei Klímastratégiát. A dokumentum minden éghajlatvédelmi és fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő megyei fejlesztés és beruházás alapjaként szolgál, érvényesítése alapvetően csökkentheti a megye  éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét. 

A stratégia meghatározza azokat az eszközöket, amelyek által egyrészt csökkenthető a térség üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke,  másrészt elősegíthető a klímaváltozás elkerülhetetlen folyamatihoz történő alkalmazkodás. A dokumentumban összegyűjtötték a Homokhátság, a lösztájak és a folyó menti települések éghajlatváltozással összefüggő környezeti veszélyeit, körvonalazták az ezek megelőzése és mérséklése érdekében kitűzött cselekvési irányokat, a várható változásokhoz való adaptáció és a hatásmérséklés jövőbeli lehetőségeit. A Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia a helyzetelemzésen, a problémák azonosításán és a célokon túl az intézkedéseket is tartalmazza.

A rendezvényt Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg. A klímastratégiát Dobozi Eszter, a Megérti Kft. munkatársa mutatta be. Ezt követően szakmai előadásokat hallhattak a résztvevők elsőként dr. Czira Tamástól, a Klímabarát Települések Szövetségének szakértőjétől, valamint prof. dr. Bíró Borbálától, a Szent István Egyetem oktatójától. Szőke Norbert, a Duna-Tisza-közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács képviseletében a biológiai szennyvízkezelésről, prof. dr. Kistelegdi István az épületenergetika jövőjéről tartott előadást.

A megyei klímastratégia a www.bacskiskun.hu oldalról tölthető le.

A rendezvényről még több fénykép található itt