Skip to main content
Tel.: +36 1 249 5469 E-mail: szovetseg [at] klimabarat.hu

Húsz millió forintra pályázhatnak az önkormányzatok

Szeptember 1-jétől várhatóan 5 és 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak helyi önkormányzatok és civil szervezetek klímastratégiáik kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében.

Az uniós Kohéziós Alap által finanszírozott, a Magyar Kormány által társfinanszírozott KEHOP-1.2.1. pályázat célja a klímaváltozásért felelős emberi tényezők mérséklése és a klímaalkalmazkodást elősegítő tevékenységek feltételeinek biztosítása helyi szintű klímastratégiák által.

Mivel a klímastratégiában foglaltak megvalósulása és a klímaváltozást kiváltó hatások csökkentése elképzelhetetlen a helyi közösségek szemléletváltása nélkül, ezért a pályázat alapvető feladatának tekinti, hogy a klímatudatos szemlélet kialakítását célzó programokat és az éghajlatváltozással kapcsolatos tudásmegosztást széleskörűen támogassa.

A pályázat tervezett keretösszege 1,59 milliárd forint, amelyből várhatóan 150 pályázó 5 és 20 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. A klímabarát célok előmozdítására szánt forrásokra helyi önkormányzatok, illetve azok társulásai pályázhatnak, de konzorciumi partnerként a vállalt célkitűzések megvalósításába civil szervezetek is bevonhatók. A támogatás igénylőjének magyarországi székhellyel, illetve telephellyel kell rendelkeznie, a civil szervezetek esetében pedig további megkötés, hogy legfeljebb 3 projektben vehetnek részt konzorciumi partnerként.

A támogatás összege függ a programok által elért aktív lakosságszámtól. 5 és 10 millió forint közötti összeghez legalább 350 főt, 10-15 milliós támogatáshoz minimum 750 főt, 15-20 millió forinthoz 1250 főt, a támogatás maximális összegének eléréséhez pedig legalább 1750 főt kell aktívan bevonni a projektbe.

Az 5000 főnél nagyobb települések önkormányzatainak kötelező elkészíteniük a helyi klímastratégiát, és csak ezzel együtt pályázhatnak klímatudatosságot erősítő és szemléletformáló akciók, programok megvalósítására. Ezzel szemben a kisebb lakosságszámú önkormányzatok esetében opcionális az önálló klímastratégia kidolgozása.

A klímastratégia elkészítése mellett, a szemléletformálás és klímatudatosság erősítése céljából a jelentkezők pályázhatnak figyelemfelhívó akciók megvalósítására; interaktív, tematikus szemléletformálási programsorozatok, továbbá tájékoztató előadások, workshopok, fórumok, valamint praktikus ismereteket átadó, pozitív, a hétköznapi tevékenységekbe beépülő, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítésére és lebonyolítására.

A projektek megvalósítására, a települési klímastratégiák elkészítésére két év áll a pályázók rendelkezésére. A támogatást már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is lehet igényelni, ennek azonban feltétele, hogy a támogatandó projekt a kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

A pályázatok benyújtására 2017. szeptember 1. és 2019. szeptember 1. között van lehetőség. A pályázati időszak alatt a 2017.október 1-i, 2018. január 15-i, 2018. július 15-i és 2019. május 30-i határnapokig beadott kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra. A támogatott projektek költségeit a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan lehet elszámolni. A kiírás további részleteiről a kormányzati pályázati oldalon tájékozódhatnak.