Együtt csökkenthetjük az energiafogyasztást

TOGETHER – „Kis lépésekkel nagy eredmények – Közösen az energiahatékony középületekért” címmel, hét közép-európai ország önkormányzatainak, tudományos intézeteinek és energiahatóságainak részvételével, egy 2019-ig tartó projekt indult tavaly a középületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében.

Az Európai Unió Interreg Central Europe 2014-2020 programja által finanszírozott együttműködésnek a Hegyvidéki Önkormányzat is részese, amely kilenc épületét, a polgármesteri hivatal mellett a Böszörményi úti irodaházat, a Kiss János altábornagy utcai kormányhivatal és óvoda épületét, a KIMBI, a Normafa és a Táltos Óvodát, a Budai Rajziskolát, a MOM Kulturális Központot, a MOM Sportot, valamint ezek felhasználóit szeretné bevonni a határokon átívelő kezdeményezésbe.

„Arra törekedtünk, hogy minél szélesebb kört érjünk el. Megnézzük, hogyan lehet energiatakarékos magatartásformák átvételére ösztönözni a különböző összetételű felhasználói közönséget” – magyarázta az együttműködésben érdekeltek második találkozóján Kovács Lajos alpolgármester, arra a kérdésre válaszolva, milyen koncepció alapján választották ki az előbbiekben említett, önkormányzati tulajdonban lévő épületeket.

Az önkormányzat zöld irodájának munkatársa, Hamza Zsófia projektmenedzser elmondta, hogy a programban olyan módszertanokat akarnak kidolgozni a középületek üzemeltetői és használói számára, amiknek az alkalmazásával nagyobb beruházások nélkül, elsősorban szemléletváltással jelentős energiamegtakarítást lehet elérni. Fontos szempont az is – tette hozzá –, hogy a hatékonyságjavítást a felhasználók komfortérzetének csökkenése nélkül kell végrehajtani. Ebben a konferencia résztvevői is egyetértettek.

Dr. Horváth Miklós egyetemi tanársegéd előadásában arról is beszélt, hogy megtörtént a projektbe bevont hegyvidéki épületek energetikai felmérése. Ennek  során kiderült, hogy a korszerű és kevésbé korszerű épületek esetében szinte kivétel nélkül szükség lenne a kis fogyasztású LED-világítótestek és a jelenlét-érzékelők általános alkalmazására, az épületgépészeti rendszerek beszabályozására, továbbá a fűtés központi szabályzójának a valós igényekhez jobban igazodó programozására.

Annak érdekében, hogy az üzemeltetők és a felhasználók egyaránt tisztában legyenek a fogyasztás alakulásával, valamint azzal, hogy egyes módszerek milyen hatással lehetnek a fogyasztás csökkentésére, a nyár második felében mérőeszközöket telepítenek az említett épületekbe. A beérkezett adatokról való folyamatos tájékoztatás érdekében monitorokat is kihelyeznek majd az intézményekben – avatta be a részletekbe a megjelenteket Horváth Miklós.

„Kizárólag a fogyasztói magatartás befolyásolásával átlagosan tízszázalékos energiamegtakarítás érhető el. Ennek eszköze lehet a fogyasztók meggyőzése a használati szokások megváltoztatása érdekében, másrészt pedig a szembesítés az aktuális fogyasztási adatokkal” – mondta dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens. A fogyasztói szokások alakítása történhet pénzügyi eszközökkel – jellemző módon úgy, hogy az energiamegtakarításból származó haszonból ugyanolyan arányban részesül az üzemeltető és a felhasználó –, továbbá szociális, vagy játékos ösztönzőkkel, a többi között díjazásokkal, elismerésekkel, versenyekkel.

A szakemberek által tarott módszertani tréninget követően a szervezők közös gondolkodásra biztatták a résztvevőket. Csoportos munkában megvitatták az egyes épülettípusokhoz kapcsolódó energetikai problémákat, majd a megoldási lehetőségekről esett szó. Felmerült például, hogy a Budai Rajziskola diákjai olyan piktogramokat készíthetnének, amik a nagy közönségfogalmat bonyolító önkormányzati épületekben felhívnák a látogatók figyelmét az energiatakarékosság fontosságára.

Forrás: Hegyvidék Újság. www.hegyvidekujsag.hu 2017. június 20.

http://www.hegyvidekujsag.eu/download.php?docID=42011