Átmenet a fenntarthatóság felé (Eger, 2017. június 15.)

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke az egyesület klímavédelemmel kapcsolatos aktuális szerepvállalásáról és eddigi munkájáról a következőket mondta: „A Szövetség KEHOP-1.2.0-s pályázat keretei között 2017-re elkészítette a megyei és települési klímastratégiák egységes módszertanát, és vállalta, hogy 5 tagjának klímastratégiát dolgoz ki; egyesületünk mindemellett kulcsszerepet játszik a megyei klímaplatformok megalakulásában is. Főbb feladataink: a szakmai háttértámogatást biztosítása, tudásbázis építése, a helyi jó gyakorlatokat közvetítése, továbbá segíteni kívánjuk tagjainkat a KEHOP1.2.1 konstrukció pályázatainak megírásában is. Küldetésünknek tekintjük településeinket felkészítését az elkerülhetetlen klímaadaptációra, és segítsük őket az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklésében, a fenntartható és élhető lakóhely kialakításában is.”

Ilyes Csaba, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar tudományos segédmunkatársa azokról a kutatásokról számolt be, amelyek az Észak-Magyarországi Régió karsztvizeit vizsgálják. Mint megtudtuk, ez a régió a Bükki Karsztrendszerből nyeri az ivóvizet, mely jó minőségű, és tartalékokkal is rendelkezik, a fenntarthatóság végett azonban szükséges lenne egy vízbiztonsági terv elkészítése. A felszín alatti vizeken ugyanis más vizekhez hasonlóan, jól láthatóak a klímaváltozás hatásai: a Bükki Karsztrendszerben is ingadozó, szélsőséges vízjárás jellemző, egyre nagyobb minimumokkal.

Dr. Mika János, az Eszterházy Károly Egyetem Környezettudományi és Tájökológiai Tanszékének tanszékvezetője szerint „A klímaváltozás legjobb és legrosszabb forgatókönyvei alapján is a következő évtizedekben 1-5 °C közötti hőmérsékletemelkedésre számíthatunk. A természet a világ jelenlegi ÜHG-kibocsátásának csupán 30%-át képes befogadni. Az Amerikai Egyesült Államok globálisan a legnagyobb ÜHG-kibocsátó ország: kétszer akkora kibocsátó, mint Európa.”

Dr. Pungor Szilvia, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály főosztályvezető-helyettese a KEHOP 1-es pályázatokról tartott előadást: „A KEHOP 1. pályázatok célja a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonyságának növelése, és ezáltal a lakosság életminőségének javítása. A várhatóan 2017. szeptember 1-ével kiírt 1.2.1-es pályázati konstrukció a szemléletformálás és helyi klímastratégiák kidolgozását támogatja. Ezek a stratégiák számot vetnek a helyi értékekkel, ugyanakkor illeszkednek az országos és megyei stratégiákhoz is.”

A Klímabarát települések Szövetsége által szervezett Észak-Magyarország régióbeli szakmai nap második felében panelbeszélgetsére került sor, amelyet Dr. Szlávik János, az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetének egyetemei tanárának vitaindító előadása vezetett be. A beszélgetésen Dr. Pálvölgyi Tamás, Dr. Szlávik János, valamint Vécsi György, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesteri biztosa és Iványiné Tóth Mária, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának környezetvédelmi ügyintézője beszélt a régió klímaváltozással kapcsolatos kihívásairól és lehetőségeiről, a megvalósult jó gyakorlatokról, a jövőben tervezett klímabarát beruházásokról.

 A 2017. június 15-én megtartott szakmai nap a Klímabarát Települések Szövetségének országjáró rendezvénysorozatának 3. állomása volt, amelyet további 5 követ majd.