Árkedvezményekkel vonnák be a közintézményeket a távhőszolgáltatásba

Árkedvezményekkel vonnák be a távhőszolgáltatásba a Budapesten működő állami és önkormányzati intézményeket, ezáltal csökkenhetne a levegő szennyezettsége - derül ki a Fővárosi Közgyűlés ülésére benyújtott javaslatból.

A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztéssel azt kívánják lehetővé tenni, hogy a főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosításával megvalósulhasson az úgynevezett külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás kedvezményes ármegállapítása.

A távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint külön kezelt intézmény: a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.

Mivel a Budapesten lévő külön kezelt intézmények többsége nagy fogyasztási igénnyel rendelkező költségvetési szerv, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) indokoltnak tartja ezen ügyfélcsoport hosszú távú bevonását a távhőszolgáltatásba, amely a városnak is megfelelő környezetkímélő fűtési technológián túl további nagy hőigénnyel bíró ügyfelet vonz és köt le a távhőszolgáltatásba - olvasható a javaslatban. Az előterjesztéshez mellékelt előzetes hatásvizsgálat szerint a fogyasztói kör bővítése, új felhasználók bekapcsolása a távhőrendszerbe javítja a távhőrendszer kihasználtságát, ezen keresztül a távhőrendszer eredményességét.

A környezetbarát távhőszolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában, ezért jogi szabályozással is erősíteni kell a nemzeti vagyon részét képező távhőrendszerek védelmét - írták. Mint olvasható, a kedvezményekkel megvalósulhat az említett ügyfélcsoport hosszú távú bevonása a távhőszolgáltatásba.

A rájuk vonatkozó hatósági ár alkalmazásával kalkuláló modell számításait figyelembe véve megállapítható, hogy jelen jogszabályi és gazdasági környezet mellett kizárható a futamidő alatti, előre nem várt veszteségesség keletkezése. A rendelet módosítása segíti a környezetkímélő fűtési technológia elterjedését és kiszélesítését, vagyis a rendeletmódosítás eredményeképpen pozitív környezeti és egészségi következmények várhatók - áll a dokumentumban.

A tervezett módosítás szerint az alapdíj kedvezmény mértéke bizonyos feltételek - például a lekötött hőteljesítmény és a szerződéses futamidő figyelembevétele - mellett elérheti a legmagasabb 60-75 százalékot is.

Forrás: MTI